ASUS ROG G751JY - Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje

background image

Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje

Poza aplikacjami, które są już zakotwiczone na ekranie Start, możliwe

jest również otwieranie innych aplikacji za pomocą ekranu Aplikacje.

UWAGA: Aplikacje wyświetlane na ekranie mogą różnić się w zależności

od modelu. Przedstawiony poniżej zrzut ekranu ma wyłącznie charakter

informacyjny.

Uruchamianie ekranu Aplikacje

Uruchomienie ekranu Aplikacje przy użyciu panelu dotykowego lub

klawiatury notebooka.

Na ekranie Start kliknij przycisk

.

Na ekranie Start naciśnij klawisz

, a następnie

klawisz

.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

59

Zakotwiczanie kolejnych aplikacji na ekranie Start

Na ekranie Start możesz zakotwiczyć więcej aplikacji za pomocą panelu

dotykowego.

1.

Wyświetl ekran All Apps (Wszystkie aplikacje).

2.

Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikacje, które

chcesz dodać do ekranu Start.

3.

Stuknij/kliknij ikonę

, aby przypiąć wybrane

aplikacje do ekranu Start.

background image

60

Podręcznik elektroniczny do notebooka