ASUS ROG G751JY - Installere en RAM-modul

background image

Installere en RAM-modul

(Random Access Memory)

Oppgrader den bærbare datamaskinens minnekapasitet ved å installere

en RAM-modul i avlukket for minnemoduler. Trinnene nedenfor viser

hvordan du installerer en RAM-modul i den bærbare datamaskinen:

VIKTIG! Bare kjøp utvidelsesmoduler fra autoriserte forhandlere av denne

bærbare PC-en for å sørge for maksimal kompatibilitet og pålitelighet.

ADVARSEL! Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller

telekommunikasjonslinjer og strømkontakt (som ekstern strømforsyning,

batteripakke, osv.) før du fjerner dekslet på harddisken.

MERK:

Undersiden av den bærbare datamaskinen og RAM-modulen kan

se forskjellig ut avhengig av modellen, men installasjonen av RAM-

modulen er den samme.

Det anbefales at du får faglig hjelp til å montere RAM-modulen. Du

kan også besøke et autorisert servicesenter for å få hjelp.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

103

A.

Sett den bærbare PC-en på en ren, flat, stabil overflate.

B.

Trekk vekk gummidekslet for å se skruen på avlukkedekselet.

VIKTIG! Gummidekselet skal sitte fast på avlukkedekselet på den bærbare

PC-en. Du skal IKKE bruke kraft til å løsne det eller fjerne det helt fra

avlukkedekselet.

C.

Løsne skruen til avlukkedekselet.

VIKTIG! Skruen skal sitte fast på avlukkedekselet på den bærbare PC-en.

Du skal IKKE bruke kraft til å fjerne den.

gummideksel

skrue

background image

104

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Deksel

D.

Hold gummidekselet, og dra det forsiktig ut akkurat nok til å

løsne avlukkedekselet fra den bærbare PC-en.

E.

Ta avlukkedekselet helt av, og sett det til side.

gummideksel

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

105

F.

Juster og sett RAM-modulen inn i RAM-modulsporet.

G.

Trykk ned RAM-modulen til den klikker på plass

background image

106

Elektronisk håndbok for bærbare PC

I.

Reattach and tighten the screw that you removed earlier.

J.

Replace the rubber cover on the compartment cover.

gummideksel

skrue

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

107