ASUS ROG G751JY - Tilpasse Start-skjermen

background image

Tilpasse Start-skjermen

I Windows® 8.1 kan du også tilpasse startskjermen slik at du kan starte

direkte på Skrivebordmodus og tilpasse organiseringen av appene på

skjermen.

Slik tilpasser du innstillingene på Start-skjermen:

1.

Start skrivebordet.

2.

Høyreklikk hvor som helst på oppgavelinjen, unntatt på Start-

knappen, for å åpne popup-vinduet.

3.

Klikk på Properties (Egenskaper), og velg kategorien

Navigation (Navigasjon) for å velge alternativene du vil bruke

for navigasjon og startskjermen.

4.

Trykk på Apply (Bruk) for å lagre de nye innstillingene, og avslutt.

background image

56

Elektronisk håndbok for bærbare PC