ASUS ROG G751JY - Tilpasse låseskjermen

background image

Tilpasse låseskjermen

Du kan tilpasse låseskjermen for å vise foretrukket bilde, en lysbildeserie,

appoppdateringer, og raskt få tilgang til kameraet på den bærbare PC-en.

Hvis du vil endre innstillingene for låseskjermen, kan du se følgende

informasjon:

1.

Start Perler-verktøylinjen > Settings (Innstillinger).

2. Velg

Change PC Settings (Endre PC-innstillinger)

> Lock screen (Låseskjerm).

3.

Under den Lock screen preview (Forhåndsvisning

av låseskjerm) klikker du Browse (Bla gjennom)

for å velge bildet du ønsker å bruke som bakgrunn

på låseskjermen.

Spille av en lysbildefremvisning

1.

Start Perler-verktøylinjen > Settings (Innstillinger).

2. Velg

Change PC Settings (Endre PC-innstillinger)

> Lock screen (Låseskjerm).

3. Under

Lock screen preview (Forhåndsvisning

av låseskjerm) flytter du glidebryteren for Play

a slide show on the lock screen (Spill av en

lysbildefremvisning på låseskjermen) til On (På).

4.

Rull ned for å tilpasse følgende alternativer for

lysbildefremvisningen på låseskjermen:

Velge bilde

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

75

Legge til appoppdateringer

1.

Start Perler-verktøylinjen > Settings (Innstillinger).

2. Velg

Change PC Settings (Endre PC-innstillinger)

> Lock screen (Låseskjerm).

3.

Bla nedover til du ser alternativet Lock screen apps

(Låseskjermapper).

4.

Bruk følgende alternativer til å legge til apper som

du vil se oppdateringer for fra låseskjermen:

Aktivere kameraet på den bærbare PC-en fra låseskjermen

Fra låseskjermen kan du sveipe ned for å aktivere og bruke kameraet på

den bærbare PC-en. Se følgende trinn om hvordan du aktiverer denne

funksjonen:

1.

Start Perler-verktøylinjen > Settings (Innstillinger).

2. Velg

Change PC Settings (Endre PC-innstillinger)

> Lock screen (Låseskjerm).

3.

Bla nedover til du ser alternativet Camera (Kamera).

4.

Flytt glidebryteren til On (På).

background image

76

Elektronisk håndbok for bærbare PC

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

77