ASUS ROG G751JY - Windows® 8.1 taster

background image

Windows® 8.1 taster

Det er to spesielle Windows®-taster på den bærbare PC-ens tastatur som

brukes som under:

Trykk på denne tasten for å gå tilbake til Start-skjermen.

Hvis du allerede er på Start-skjermen, trykker du på

denne tasten for å gå tilbake til den siste appen du åpnet.

Trykk på denne tasten for å simulere høyreklikkfunksjoner.

Aktiverer eller deaktiverer styreplaten.

skrur av eller på høyttaleren

skrur ned volumet på høyttaleren

skrur opp volumet på høyttaleren

background image

42

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Trykk på

for å veksle mellom bruk av

tastaturet som talltaster eller som piltaster.