ASUS ROG G751JY - Veelgestelde vragen hardware

background image

Veelgestelde vragen hardware

1.

Wanneer ik de notebook inschakel, verschijnt een zwart punt

of soms een gekleurd punt op het scherm. Wat moet ik doen?
Hoewel deze punten normaal op het scherm verschijnen, zullen

ze uw systeem niet beïnvloeden. Als het incident zich blijft

voordoen en hierdoor uw systeemprestaties beïnvloedt, moet u

een erkend ASUS-servicecentrum raadplegen.

2.

Mijn beeldscherm heeft een ongelijke kleur en helderheid.

Hoe kan ik dit oplossen?
De kleur en helderheid van het beeldscherm kunnen worden

beïnvloed door de hoek en huidige positie van uw notebook.

De helderheid en kleurtoon van uw notebook kunnen ook

verschillen afhankelijk van het model. U kunt de functietoetsen of

de beeldscherminstellingen in uw besturingssysteem gebruiken

om het uiterlijk van uw beeldscherm aan te passen.

3.

Hoe kan ik de levensduur van de batterij van mijn notebook

maximaliseren?
U kunt ook elk van de volgende suggesties proberen:

Gebruik de functietoetsen om de beeldschermhelderheid

aan te passen.

Als u geen wifi-verbinding gebruikt, schakelt u het systeem

naar de Airplane mode (Vliegtuigmodus).

Koppel ongebruikte USB-apparaten los.

Sluit ongebruikte toepassingen, vooral deze die teveel

systeemgeheugen verbruiken.

4.

De LED-indicator van de batterij licht niet op. Wat is er

verkeerd?

Controleer of de voedingsadapter of de batterijdoos

background image

110

Gebruikershandleiding notebook PC-E

correct is vastgemaakt. U kunt ook de voedingsadapter of

batterijdoos loskoppelen, een minuut wachten en deze

vervolgens opnieuw aansluiten op het stopcontact en de

notebook.

Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact

opnemen met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

5.

Waarom werkt mijn touchpad niet?

Druk op

om uw touchpad in te schakelen.

Controleer of ASUS Smart Gesture is ingesteld om de

touchpad uit te schakelen wanneer wordt aangesloten op

een extern aanwijsapparaat.

6.

Waarom hoor ik geen geluid uit de luidsprekers van mijn

notebook wanneer ik audio- en videobestanden afspeel?
U kunt ook elk van de volgende suggesties proberen:

Druk op

om het luidsprekervolume te

verhogen.

Controleer of uw luidsprekers niet zijn gedempt.

Controleer of er een hoofdtelefoonaansluiting op uw

notebook is aangesloten en koppel deze los.

7.

Wat moet ik doen als de voedingsadapter van mijn notebook

verloren gaat of als de batterij niet meer werkt?

Neem contact op met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

8.

Waarom komt er nog steeds geluid uit de luidsprekers van

mijn notebook, zelfs als ik mijn hoofdtelefoon al op de juiste

aansluiting heb aangesloten?

Ga naar Control Panel (Configuratiescherm) > Hardware

and Sound (Hardware en geluiden) en open vervolgens

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

111

Audio Manager (Audiobeheer) voor het configureren van de

instellingen.

9.

Mijn notebook kan geen correcte toetsaanslagen doen

omdat mijn cursor blijft bewegen. Wat moet ik doen?
Controleer of er niets per ongeluk uw touchpad aanraakt of erop

drukt terwijl u op het toetsenbord typt. U kunt de touchpad ook
uitschakelen door op

te drukken.

10. De touchpad van mijn notebook werkt niet. Wat moet ik

doen?
U kunt ook elk van de volgende suggesties proberen:

Controleer of ASUS Smart Gesture is ingesteld om de

touchpad uit te schakelen, door een extern aanwijsapparaat

aan te sluiten op uw notebook. Schakel deze functie uit als

dat zo is.

Druk op

.

11. Wanneer ik op mijn toetsenbord op de toetsen “U”, “I” en “O”

druk, verschijnen geen letters, maar cijfers. Hoe kan ik dit

veranderen?

Druk op de toets

, (op bepaalde modellen)

op uw notebook om deze functie uit te

schakelen en de vermelde toetsen te gebruiken voor het invoeren

van letters.

12. Hoe weet ik dat mijn systeem actief is?

Houd de voedingsknop ongeveer twee (2) seconden ingedrukt

tot de LED-indicator van de voedingsknop vijf keer knippert en

de LED-indicator van de camera één keer knippert.

background image

112

Gebruikershandleiding notebook PC-E