ASUS ROG G751JY - Een RAM-module (Random Access Memory) installeren

background image

Een RAM-module (Random Access Memory)

installeren

Voer een upgrade uit van de geheugencapaciteit van uw notebook

door het installeren van een RAM-module in het geheugenmodulevak.

De volgende stappen tonen u hoe u een RAM-module kunt installeren

in de notebook:

BELANGRIJK! Koop een RAM bij erkende verkopers van deze notebook

zodat u zeker bent van een maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.

WAARSCHUWING! Koppel alle aangesloten randapparaten, alle telefoon-

of communicatielijnen en de voedingsaansluiting (zoals een externe

voeding, batterijdoos, enz.) los voordat u de klep van de harde schijf

verwijdert.

OPMERKING:

Het uiterlijk van de onderkant van uw notebook kan verschillen per

model, maar de HDD-installatie blijft dezelfde.

Het wordt aangeraden dat u de RAM-module onder professioneel

toezicht installeert. U kunt ook een erkend servicecentrum bezoeken

voor meer hulp.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

103

A.

Plaats uw notebook op een schoon, plat en stabiel oppervlak.

B.

Trek aan het rubberen hoes om de schroef van de klep van het

vak bloot te stellen.

BELANGRIJK! De rubberen hoes is ontworpen om aan de klep van het

vak van de notebook te worden bevestigd. NIET forceren om het los te

maken of om het volledig van klep van het vak te verwijderen.

C.

Maak de schroef los van de klep van het vak.

BELANGRIJK! De schroef is ontworpen om aan de klep van het vak van

de notebook te worden bevestigd. NIET forceren om het te verwijderen.

rubber afdekking

schroef

background image

104

Gebruikershandleiding notebook PC-E

D.

Houd de rubberen afdekking vast en trek er voorzicht aan om het

net genoeg van de klep het vak van de Notebook te verwijderen.

E.

Verwijder de klep van het vak helemaal en zet deze opzij.

rubber afdekking

klep compartiment

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

105

H.

Lijn de klep uit en plaats deze terug op het compartiment.

F.

Lijn de RAM-module uit en stop deze in de RAM-modulesleuf.

G.

Duw de RAM-module omlaag tot deze op zijn plaats klikt

background image

106

Gebruikershandleiding notebook PC-E

I.

Maak de schroeven die u eerder hebt verwijderd, terug vast.

J.

Bevestig de rubberen afdekking terug op de klep van het vak.

rubber afdekking

schroef

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

107