ASUS ROG G751JY - Een hersteloptie inschakelen 

background image

Een hersteloptie inschakelen

Raadpleeg de volgende stappen als u een van de beschikbare

herstelopties wilt openen en gebruiken voor uw notebook.

1.

Start de Charms-balk en selecteer Settings (Instellingen).

2. Selecteer

Change PC Settings (Pc-instellingen wijzigen).

background image

92

Gebruikershandleiding notebook PC-E

3.

Selecteer onder PC Settings (Pc-instellingen) de optie Update

and recovery (Bijwerken en herstellen).

4.

Selecteer onder Update and recovery (Bijwerken en herstellen)

de optie Recovery (Herstel) en selecteer dan de hersteloptie die

u wilt uitvoeren.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

93