ASUS ROG G751JY - Uw vergrendelingsscherm aanpassen

background image

Uw vergrendelingsscherm aanpassen

U kunt uw vergrendelingsscherm aanpassen om uw voorkeursfoto

of een diavoorstelling van foto’s te tonen, apps bij te werken en snel

toegang te krijgen tot de camera van uw notebook. Om de instellingen

van uw vergrendelingsscherm te wijzigen, kunt u de volgende

informatie raadplegen.

1.

Start de Charms-balk > Settings (Instellingen).

2. Selecteer

Change PC Settings > Lock screen (PC-

instellingen wijzigen > Vergrendelingsscherm).

3.

Klik onder Lock screen preview (Voorbeeld

vergrendelingsscherm) op Browse (Bladeren)

om de foto te selecteren die u als achtergrond op

uw vergrendelingsscherm wilt gebruiken.

Een diavoorstelling afspelen

1.

Start de Charms-balk > Settings (Instellingen).

2. Selecteer

Change PC Settings > Lock screen (PC-

instellingen wijzigen > Vergrendelingsscherm).

3.

Ga naar Lock screen preview (Voorbeeld

vergrendelingsscherm) en verplaats de

schuifbalk Play a slide show on the lock

screen (Een diavoorstelling afspelen op het

vergrendelingsscherm) naar On (Aan).

4.

Schuif omlaag om de volgende opties aan

te passen voor de diavoorstelling op het

vergrendelingsscherm:

Een foto selecteren

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

75

App-updates toevoegen

1.

Start de Charms-balk > Settings (Instellingen).

2. Selecteer

Change PC Settings > Lock

screen (PC-instellingen wijzigen >

Vergrendelingsscherm).

3.

Schuif omlaag tot u de optie Lock screen apps

(Apps vergrendelingsscherm) ziet.

4.

Gebruik de volgende opties om de apps toe te

voegen waarvan u de updates wilt zien vanaf uw

vergrendelingsscherm:

Uw notebookcamera activeren vanaf het

vergrendelingsscherm

Vanaf het vergrendelingsscherm kunt u omlaag vegen om de camera

van uw notebook te activeren en te gebruiken. Raadpleeg de volgende

stappen over het activeren van deze functie:

1.

Start de Charms-balk > Settings (Instellingen).

2. Selecteer

Change PC Settings > Lock

screen (PC-instellingen wijzigen >

Vergrendelingsscherm).

3.

Schuif omlaag tot u de optie Camera ziet.

4.

Verplaats de schuifbalk naar On (Aan).

background image

76

Gebruikershandleiding notebook PC-E

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

77

Hoofdstuk 4: