ASUS ROG G751JY - Het scherm Apps openen

background image

Het scherm Apps openen

Behalve de apps die reeds op uw Startscherm zijn vastgezet, kunt u ook

andere applicaties openen via het scherm Apps.

Het scherm Apps starten

Behalve de apps die reeds op uw Startscherm zijn vastgezet, kunt u ook

andere applicaties openen via het scherm Apps.

Klik op het startscherm op de knop

.

Druk vanaf het startscherm op

en druk

vervolgens op

.

OPMERKING: de eigenlijke apps die op het scherm worden

weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van het model. De volgende

schermopname is uitsluitend bedoeld als referentie.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

59

Apps toevoegen aan het startscherm

U kunt met het touchpad meer apps op het startscherm vastzetten.

1.

Start het scherm All Apps (Alle apps)

2.

Klik met de rechtermuisknop op de apps die u

wilt toevoegen aan het startscherm.

3.

Tik/klik op het pictogram

om de

geselecteerde apps vast te maken aan het

startscherm.

background image

60

Gebruikershandleiding notebook PC-E