ASUS ROG G751JY - Uw Notebook PC opladen.

background image

Uw Notebook PC opladen.

A

Sluit de wisselstroomkabel aan op de wisselstroomconvertor.

B.

Steek de wisselstroomadapter in een stroombron van 100V~240V.

C.

Steek de gelijkstroomadapter in de (gelijk-) stroominput van uw

Notebook PC.

Laad de Notebook PC gedurende 3 uur op voordat u

deze voor de eerste keer gebruikt.

OPMERKING: de voedingsadapter kan er anders uitzien, afhankelijk van

de modellen en uw regio.

OPMERKING:

Informatie stroomadapter:

Ingangsspanning: 100–240Vac

Ingangsfrequentie: 50–60Hz

Nominale uitvoerstroom: 230W (11.8A)

Nominale uitvoerspanning: 19.5 Vdc

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

31

BELANGRIJK!

Zoek het vermogenslabel voor input/output op uw Notebook PC

en zorg ervoor dat het overeenkomt met de vermogensinformatie

op uw stroomadapter. Sommige Notebook PC-modellen kunnen

een outputstroom met verschillend vermogen hebben op de

beschikbare SKU.

Wij raden u sterk aan een geaard stopcontact te gebruiken wanneer

u de notebook gebruikt in de voedingsadaptermodus.

Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn en in de buurt

van uw notebook liggen.

Om uw notebook los te koppelen van de netstroom, trekt u de

stekker van uw notebook uit het stopcontact.

WAARSCHUWING!
Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor de batterij van uw

notebook.

Alleen bevoegde ASUS-technici mogen de batterij uit het apparaat

verwijderen.

De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt, kan een risico op

brand of chemische brandwonden betekenen als de batterij wordt

verwijderd of gedemonteerd.

Volg de waarschuwingslabels voor uw persoonlijke veiligheid.

Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist

type.

Niet weggooien in vuur.

Probeer nooit een kortsluiting te veroorzaken aan de batterij van uw

notebook.

Probeer nooit de batterij te demonteren of opnieuw te monteren.

Stop het gebruik als er een lek is gevonden.

De batterij en de onderdelen ervan moeten op de juiste wijze

worden gerecycled of weggegooid.

Houd de batterij en andere kleine componenten uit de buurt van

kinderen.

background image

32

Gebruikershandleiding notebook PC-E