ASUS ROG G751JY - Operatīvās atmiņas (RAM) moduļa ievietošana

background image

Operatīvās atmiņas (RAM) moduļa

ievietošana

Palieliniet piezīmjdatora atmiņas kapacitāti, atmiņas moduļu

nodalījumā uzstādot RAM moduli. Tālāk aprakstītajās darbībās norādīts,

kā piezīmjdatorā uzstādīt RAM moduli.

SVARĪGI! Lai garantētu maksimālu saderību un uzticamību, iegādājieties

paplašinājuma moduļus tikai pie šī piezīmjdatora pilnvarotajiem

mazumtirgotājiem.

BRĪDINĀJUMS! Pirms cietā diska izņemšanas atvienojiet visas pievienotās

perifērās ierīces, tālruņu un telekomunikāciju līnijas un strāvas

savienotājus (piemēram, ārējo strāvas avotu, akumulatoru utt.).

PIEZĪME.

Piezīmjdatora apakšējās daļas un RAM moduļa izskats var atšķirties

atbilstošo modelim, bet RAM moduļa uzstādīšana ir vienāda.

RAM moduļa uztādīšanu ieteicams veikt speciālista uzraudzībā. Lai

iegūtu palīdzību, varat arī apmeklēt pilnvaroto servisa centru.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

103

A.

Novietojiet piezīmjdatoru uz tīras, līdzenas un stabilas virsmas.

B.

Pavelciet gumijas pārsegu, lai atvērtu nodalījuma pārsega skrūvi.

SVARĪGI! Gumijas pārsegs ir paredzēts piestiprināšanai pie piezīmjdatora

nodalījuma pārsega. Nespiediet to ar spēku, lai atvērtu, un nenoņemiet to

pilnībā no nodalījuma pārsega.

C.

Atskrūvējiet nodalījuma pārsega skrūves.

SVARĪGI! Skrūve ir paredzēta piestiprināšanai pie piezīmjdatora

nodalījuma pārsega. Necentieties to izņemt ar spēku.

gumijas

pārsegs

skrūve

background image

104

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

D.

Turiet gumijas pārsegu un uzmanīgi izvelciet to tikai tik daudz, lai

atvienotu nodalījuma pārsegu no piezīmjdatora.

E.

Noņemiet nodalījuma pārsegu un nolieciet to malā.

gumijas pārsegs

nodalījuma pārsegs

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

105

F.

Savietojiet un ielieciet RAM moduli tā slotā.

G.

Spiediet RAM moduli uz leju, līdz tas nofiksējas vietā.

H.

Salāgojiet un uzlieciet nodalījuma pārsegu.

background image

106

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

I.

Ievietojiet un ieskrūvējiet iepriekš noņemto skrūvi.

J.

Nodalījuma pārsegam uzlieciet gumijas pārsegu.

gumijas

pārsegs

skrūve

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

107