ASUS ROG G751JY - Cietā diska pievienošana

background image

Cietā diska pievienošana

Ja vēlaties mainīt piezīmjdatora cieto disku, izpildiet tālāk aprakstītās

darbības.

SVARĪGI! Lai garantētu maksimālu saderību un uzticamību, cieto disku

iegādājieties tikai pie šī piezīmjdatora pilnvarotajiem mazumtirgotājiem.

BRĪDINĀJUMS! Pirms cietā diska izņemšanas atvienojiet visas pievienotās

perifērās ierīces, tālruņu un telekomunikāciju līnijas un strāvas

savienotājus (piemēram, ārējo strāvas avotu, akumulatoru utt.).

PIEZĪME.

Piezīmjdatora apakšējās daļas izskats var atšķirties atbilstošo

modelim, bet cietā diska uzstādīšana ir vienāda.

Cietā diska nomaiņu ieteicams veikt speciālista uzraudzībā. Lai iegūtu

palīdzību, varat arī apmeklēt pilnvaroto servisa centru.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

95

A.

Novietojiet piezīmjdatoru uz tīras, līdzenas un stabilas virsmas.

B.

Pavelciet gumijas pārsegu, lai atvērtu nodalījuma pārsega skrūvi.

SVARĪGI! Gumijas pārsegs ir paredzēts piestiprināšanai pie piezīmjdatora

nodalījuma pārsega. Nespiediet to ar spēku, lai atvērtu, un nenoņemiet to

pilnībā no nodalījuma pārsega.

C.

Atskrūvējiet nodalījuma pārsega skrūves.

SVARĪGI! Skrūve ir paredzēta piestiprināšanai pie piezīmjdatora

nodalījuma pārsega. Necentieties to izņemt ar spēku.

gumijas

pārsegs

skrūve

background image

96

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

F.

Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina cietā diska nišu nodalījumā.

D.

Turiet gumijas pārsegu un uzmanīgi izvelciet to tikai tik daudz, lai

atvienotu nodalījuma pārsegu no piezīmjdatora.

E.

Noņemiet nodalījuma pārsegu un nolieciet to malā.

gumijas pārsegs

nodalījuma pārsegs

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

97

G.

Cietā diska nišu atvienojiet no cietā diska pieslēgvietas un pēc

tam cietā diska nišu no nodalījuma.

H.

Apgrieziet cietā diska nišu otrādi, pēc tam atskrūvējiet skrūves.

I.

Izņemiet veco cieto disku no cietā diska nišas.

background image

98

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Lai noņemtu cieto disku, kas pievienots cietā diska nišai,

rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

1.

Izņemiet visas skrūves HDD nišas sānos.

2.

Izņemiet veco HDD no HDD nišas, novietojiet to uz līdzenas

virsmas ar tā drukātās shēmas plati (PSB) uz augšu, kā

redzams attēlā tālāk.

Cietā diska niša

vecais HDD

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

99

J.

Iegūstiet jaunu cieto disku.

K.

Cietā diska nišā ievietojiet jauno cieto disku ar PCB (drukātās

shēmas plate) uz cietā diska nišas pusi.

PIEZĪME. Pārliecinieties, vai cietā diska porta savienotājiem netraucē kāda

cietā diska nišas daļa.

L.

Ievietojiet un ieskrūvējiet iepriekš noņemtās skrūves.

M.

Salāgojiet un ievietojiet HDD SATA savienotāju piezīmjdatora

SATA savienotājā.

background image

100

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

O.

Salāgojiet un uzlieciet nodalījuma pārsegu.

N.

Nostipriniet HDD un diskdziņa nišu ar skrūvēm, kuras izņēmāt F

darbībā.

PIEZĪME. Lai uzstādītu HDD, atkārtojiet no A līdz N darbībai.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

101

P.

Ievietojiet un ieskrūvējiet iepriekš noņemto skrūvi.

Q.

Nodalījuma pārsegam uzlieciet gumijas pārsegu.

gumijas

pārsegs

skrūve

background image

102

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata