ASUS ROG G751JY - Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma konfigurēšana

background image

Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma

konfigurēšana

1. Atveriet

Desktop (Darbvirsma).

2.

Operētājsistēmas Windows® uzdevumjoslā veiciet
peles labās pogas klikšķi uz ikonas

, pēc tam

pieskarieties Open Network and Sharing Center

(Atvērt tīkla un koplietošanas centru).

3.

Logā Network and Sharing Center (Tīkla un

koplietošanas centrs) pieskarieties Change adapter

settings (Mainīt adaptera iestatījumus).

4.

Veiciet peles labās pogas klikšķi uz LAN un atlasiet

Properties (Rekvizīti).

5.

Pieskarieties Internet Protocol Version 4(TCP/

IPv4) (Interneta protokola versija 4(TCP/IPv4)),

pēc tam pieskarieties Properties (Rekvizīti).

6. Pieskarieties

Obtain an IP address automatically

(Automātiski iegūt IP adresi), pēc tam pieskarieties

OK (Labi).

PIEZĪME. Ja izmantojat PPPoE savienojumu, turpiniet ar nākamajām

darbībām.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

71

7.

Atgriezieties logā Network and Sharing Center

(Tīkla un koplietošanas centrs), pēc tam

pieskarieties Setup a new connection or network

(Iestatīt jaunu savienojumu vai tīklu).

8. Atlasiet

Connect to the Internet (Izveidot

savienojumu ar internetu), pēc tam pieskarieties

Next (Tālāk).

9. Pieskarieties

Broadband (PPPoE) (Platjoslas

(PPPoE)).

10. Ievadiet savu lietotājvārdu, paroli un savienojuma

nosaukumu, pēc tam pieskarieties Connect

(Savienot).

11. Pieskarieties

Close (Aizvērt), lai pabeigtu

konfigurāciju.

12. Uzdevumjoslā pieskarieties

, pēc tam

ieskarieties tikko izveidotajam savienojumam.

13. Lai sāktu interneta savienojumu, ievadiet savu

lietotājvārdu un paroli, pēc tam pieskarieties

Connect (Savienot).