ASUS ROG G751JY - Funkcija Snap

background image

Funkcija Snap

Ar funkciju Snap divas lietojumprogrammas tiek rādītas līdzās, tādējādi

varat darboties un pārslēgties starp šīm lietojumprogrammām.

SVARĪGI! Pirms funkcijas Snap izmantošanas nodrošiniet, ka piezīmjdatora

ekrāna izšķirtspēja ir iestatīta uz 1366 x 768 pikseļiem vai vairāk.

Funkcijas Snap josla

background image

64

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Funkcijas Snap (Fiksēt) izmantošana

Izmantojiet piezīmjdatora skārienpaliktni un tastatūru, lai palaistu un

izmantotu funkcija Snap.

1.

Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.

2.

Novietojiet peles kursoru ekrāna augšējā daļā.

3.

Līdzko kursors nomainās uz rokas ikonu, satveriet

un nometiet lietojumprogrammu displeja paneļa

labajā vai kreisajā pusē.

4.

Palaidiet citu lietojumprogrammu.

1.

Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.

2. Nospiediet

un uz kreiso vai labo pusi vērsto

bulttaustiņu, lai piespraustu lietojumprogrammu

kreisajam vai labajam panelim.

3.

Palaidiet citu lietojumprogrammu. Šī

lietojumprogramma tiek automātiski novietota

tukšajā rūtī.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

65