ASUS ROG G751JY - Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas

background image

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC)

pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir

Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir

galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams

įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių

15 dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų

trikdžių diegint gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali

spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius,

jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negalime

garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus diegimo. Jei

ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir

išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų

būdų:

Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.

Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

background image

122

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas.

Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos.

ĮSPĖJIMAS! Ekranuotų maitinimo kabelių naudojimas yra reikalaujamas sutinkamai

su FCC spinduliuotės ribų reikalavimais bei siekiant išvengti šalia esančių radijo ar

televizijos signalų trikdžių. Būtina naudoti tik tiekiamą maitinimo kabelį. Naudokite tik

ekranuotus kabelius, prie šios įrangos jungdami įvesties/išvesties įrenginius. Įspėjame

jus, kad keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už

atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga.

(Perspausdinta iš Federalinio reglamento kodekso #47, dalis 15.193, 1993. Vašingtonas

DC: Federalinio registro biuras, Nacionaliniai archyvas ir Registrų administracija, JAV

Valstybinė leidykla.)