ASUS ROG G751JY - Aktyviosios sritys

background image

Aktyviosios sritys

Naudojantis ekrane esančiomis aktyviosiomis sritimis, galima paleisti

programas ir pasiekti nešiojamojo kompiuterio nuostatas. Šių aktyviųjų

sričių funkcijas galima suaktyvinti jutikliniu pultu.

Paleistos taikomosios programos aktyviosios sritys

Aktyviosios sritys pradžios ekrane

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

51

Aktyvioji sritis

Veiksmas

Viršutinis kairysis

kampas

Pajudinkite pelės žymeklį viršutiniame
kairiajame kampe, o tada spustelėkite
paskutinį kartą atidarytos taikomosios
programos miniatiūrą, kad vėl sugrįžtumėte į
tą veikiančią taikomąją programą.

Jei paleidote daugiau kaip vieną programą,

slinkite žemyn, kad būtų parodytos visos

paleistos programos.

Apatinis kairysis

kampas

Veikiančios taikomosios programos ekrane:

Pajudinkite pelės žymeklį apatiniame
kairiajame kampe, paskui palieskite

, kad

vėl atidarytumėte pradžios ekraną.

PASTABA: Norėdami vėl grįžti į pradžios

ekraną, taip pat galite paspausti kalviatūroje

esantį „Windows“ klavišą

.

Pradžios ekrane:

Pajudinkite pelės žymeklį apatiniame
kairiajame kampe, paskui palieskite

, kad

grįžtumėte į ankstesnę programą.

background image

52

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Aktyvioji sritis

Veiksmas

Viršutinė dalis

Judinkite pelės žymeklį viršutinėje dalyje, kol
ji virs rankos piktograma. Vilkite taikomąją
programą, o paskui numeskite ją į naują vietą.

PASTABA: Šis spartusis klavišas veikia tik
veikiančioje taikomojoje programoje arba
tada, kai naudojate momentinių nuotraukų
funkciją. Išsamiau apie momentinių
nuotraukų funkciją skaitykite skyriuje
„Windows® taikomųjų programų naudojimas“.

Viršutinis ir apatinis

dešinieji kampai

Pajudinkite pelės žymeklį viršutiniame
arba apatiniame dešiniajame kampe, kad
atidarytumėte papildomą juostą.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

53