ASUS ROG G751JY - Menggunakan keypad numerik

background image

Menggunakan keypad numerik

Keypad numerik pada Notebook PC dapat digunakan untuk

memasukkan angka atau berfungsi sebagai tombol penunjuk arah.

Tekan

menggunakan keypad sebagai

tombol angka atau sebagai tombol penunjuk arah.

CATATAN: Tekan tombol ROG untuk membuka aplikasi Gaming Center di

Notebook PC.

Tombol ROG

background image

Panduan Pengguna Elektronik PC Notebook

43