ASUS ROG G751JY leírás

background image

Notebook PC-hez

E-kézikönyv

átdolgozott kiadás V2

December 2014

HUG9959

background image

2

Notebook PC-hez E-kézikönyv

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a

benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani,

átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában

vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT

VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ

ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA.

AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI

SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT,

ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG,

ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN

KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK

LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzői

tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a

tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS

CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM

ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ

FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A

BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt,

Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely

alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a

halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül,

illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi

feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek

szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés

alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek

tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT:

(1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI

MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT,

ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST

IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A

LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: http://support.asus.com

background image

Notebook PC-hez E-kézikönyv

3

A kézikönyvről ............................................................................................................7

A kézikönyvben felhasznált konvenciók ................................................................9
Ikonok .................................................................................................................................9
Tipográfia...........................................................................................................................9

Biztonsági óvintézkedések .....................................................................................10

A Notebook PC használata ..........................................................................................10
A Notebook PC gondozása .........................................................................................11
Megfelelő selejtezés ......................................................................................................12

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ismerkedés a Notebook PC-vel .............................................................................14

Felülnézet ..........................................................................................................................14
Alulnézet ............................................................................................................................18
Jobb oldal ..........................................................................................................................20
Bal oldal ..............................................................................................................................22
Elölnézet ............................................................................................................................24
Hátulnézet .........................................................................................................................27

2. fejezet: A Notebook PC használata

Első lépések .................................................................................................................30

Töltse fel a Notebook PC-t. ..........................................................................................30
Emelje fel a kijelzőpanel kinyitásához. ....................................................................32
Nyomja meg a Start gombot. .....................................................................................32
Érintőpad-mozdulatok használata ...........................................................................33

A billentyűzet használata ........................................................................................40

Funkciógombok ..............................................................................................................40
Windows® 8.1 billentyűk ..............................................................................................41
A számbillentyűzet használata ..................................................................................42

Az optikai meghajtó használata ...........................................................................43

Tartalomjegyzék

background image

4

Notebook PC-hez E-kézikönyv

3. fejezet: Munka Windows® 8.1 rendszerrel

Üzembe helyezés .......................................................................................................48
Windows

®

UI .................................................................................................................49

Start képernyő .................................................................................................................49
Hotspotok ..........................................................................................................................50
Start gomb ........................................................................................................................53
A Start képernyő személyre szabása .......................................................................55

Munka Windows® alkalmazásokkal .....................................................................56

Alkalmazások indítása ..................................................................................................56
Alkalmazások személyre szabása .............................................................................56
Az Alkalmazások képernyő elérése ..........................................................................58
Charms bar ........................................................................................................................60
Snap szolgáltatás ............................................................................................................63

Egyéb billentyűparancsok ......................................................................................65
Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz .......................................................67

Wi-Fi .....................................................................................................................................67
Bluetooth

..........................................................................................................................68

Repülőgép mód ..............................................................................................................69

Csatlakozás vezetékes hálózatokhoz ..................................................................70

Dinamikus IP/PPPoE hálózati kapcsolat konfigurálása .....................................70
Statikus IP hálózati kapcsolat konfigurálása .........................................................71

A Notebook PC kikapcsolása .................................................................................72

A Notebook PC alvó állapotba helyezése ..............................................................72

Windows® 8.1 zárolt képernyő ..............................................................................73

Továbblépés a zárolt képernyőről ............................................................................73
A zárolt képernyő személyre szabása ......................................................................74

background image

Notebook PC-hez E-kézikönyv

5

4. fejezet: Bekapcsolási Öntesztelés (POST)

A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) .....................................................................78

A POST használata a BIOS eléréséhez és a hibaelhárításhoz ..........................78

BIOS ................................................................................................................................78

A BIOS elérése ..................................................................................................................78
BIOS beállítások ...............................................................................................................79

A rendszer visszaállítása ..........................................................................................89

Helyreállítási opció engedélyezése .........................................................................91

5. fejezet: A Notebook PC bővítése

A merevlemez-meghajtó beszerelése ................................................................94
Memóriamodul (RAM) beszerelése .....................................................................102

Tanácsok és GYIK

Hasznos tanácsok a Notebook PC-hez ...............................................................108
Hardver GYIK ...............................................................................................................109
Szoftveres GYIK ...........................................................................................................112

background image

6

Notebook PC-hez E-kézikönyv

Függelékek

DVD-ROM meghajtó információ(egyes típusok esetében) .............................116
Blu-ray ROM meghajtó információ (egyes típusok esetében)........................118
A beépített modem megfelelősége.........................................................................118
Általános áttekintés .......................................................................................................119
Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban .....................................119
Nem hangberendezések .............................................................................................119
A Federal Communications Commission nyilatkozata .....................................121
FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat ..........................................122
Megfelelőségi nyilatkozat (1999/5/EC irányelv R&TTE) ....................................123
CE Jelölés ...........................................................................................................................123
Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken ...........................124
Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban ....................124
UL biztonsági tudnivalók .............................................................................................126
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban ....................................127
TV-Tunerre vonatkozó felhívás (csak bizonyos modelleken) ..........................127
REACH .................................................................................................................................127
Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés ......................127
Halláskárosodás megelőzése .....................................................................................127
Skandináv országokra vonatkozó figyelmeztetések a lítiummal

kapcsolatban (lítium-ion akkumulátorokra vonatkozóan) ..............................128
Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval .....................................................129
kapcsolatban ....................................................................................................................129
CTR 21 jóváhagyás

(beépített modemmel rendelkező PC noteszgéphez) ......................................130
ENERGY STAR termék ....................................................................................................132
Európai ökocímke ...........................................................................................................132
Megfelelés a globális környezetvédelmi szabályozásoknak, és az erre

vonatkozó nyilatkozat ..................................................................................................133
ASUS újrahasznosítási program / Visszavételi szolgáltatás .............................133

background image

Notebook PC-hez E-kézikönyv

7