ASUS ROG G751JY - Järjestelmän palautus

background image

Järjestelmän palautus

Kannettavan tietokoneen palautusvalintojen käyttö mahdollistaa

järjestelmän palauttamisen alkuperäiseen tilaansa tai vain virkistää sen

asetukset suorituskyvyn parantamiseksi.

TÄRKEÄÄ!

Varmuuskopioi kaikki tietosi ennen minkään palautusvalinnan

käyttöä kannettavassa tietokoneessa.

Kirjoita muistiin tärkeät mukautetut asetukset, kuten verkkoasetukset,

käyttäjänimet ja salasanat välttääksesi tietojen menetyksen.

Varmista, että kannettava tietokone on liitetty virtalähteeseen ennen

kuin virkistät järjestelmän.

Windows® 8.1 sallii seuraavien palautusvalintojen suorittamisen:

Refresh your PC without affecting your files (Virkistä

tietokone ilman vaikutusta tiedostoihin) - Tämä valinta

antaa virkistää kannettavan tietokoneen ilman vaikutusta

henkilökohtaisiin tiedostoihin (valokuvat, musiikki, videot,

asiakirjat) ja Windows®-kaupan sovelluksiin.

Voit palauttaa tällä valinnalla kannettavan tietokoneen sen

oletusasetuksiin ja poistaa muut asennetut sovellukset.

Remove everything and reinstall Windows (Poista kaikki ja

asenna Windows uudelleen) - Tämä valinta nollaa kannettavan

tietokoneen tehdasasetuksiin. Tiedot on varmuuskopioitava

ennen tämän valinnan käyttöä.

background image

90

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Advanced startup (Edistynyt käynnistys) - Voit suorittaa

tällä valinnalla kannettavassa tietokoneessa edistyneitä

palautustoimintoja, kuten:

-

USB-aseman, verkkoyhteyden tai Windows-palautus-DVD:n

käyttö kannettavan tietokoneen käynnistämiseen.

-

Troubleshoot (Vianetsintä)-toiminnon käyttö

seuraavien edistyneiden palautusvalintojen käyttöön

ottamiseksi: Järjestelmän palautus, Järjestelmäkuvan

palautus, Palautuskorjaus, Komentokehote, UEFI-

laiteohjelmistoasetukset, Käynnistysasetukset.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

91