ASUS ROG G751JY - Rakenduste kohandamine

background image

Rakenduste kohandamine

Te saate rakendusi teisaldada, muuta nende suurust või eemaldada

rakendus Käivitusvaatelt, toimides järgmiselt.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

57

Rakenduste sulgemine

1.

Viige hiire kursor käivitatud rakenduse ülaservale,

seejärel oodake, kuni kursor muutub käe ikooniks.

2.

Rakenduse sulgemiseks lohistage see ekraani

alaosasse.

Käivitatud rakenduse ekraanilt vajutage

.

Rakenduste suuruse muutmine

Tehke paremklõps rakendusel, et aktiveerida sätete riba,

toksake

ja valige rakenduse ruudumõõt.

Rakenduste eemaldamine

Tehke rakendusel paremklõps, et aktiveerida Customize

(Kohandamsiriba), ning toksake

.

background image

58

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend