ASUS ROG G751JY - Juurdepääs aknale Apps (Rakendused)

background image

Juurdepääs aknale Apps (Rakendused)

Lisaks rakendustele, mis on juba Käivitusvaatele kinnistatud, saate teisi

rakendusi avada ka Rakenduste aknas.

MÄRKUS: Eri mudelite puhul kuvatakse ekraanile erinevaid rakendusi.

Järgmine ekraanipilt on ainult viitav.

Rakenduste akna käivitamine

Rakenduste akna saate käivitada sülearvuti puuteplaadi või klaviatuuri

abil.

Käivituskuval klõpsake nuppu

.

Vajutage käivituskuval

ning seejärel vajutage

.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

59

Täiendavate rakenduste kinnistamine Käivitusvaatele

Te saate kinnistada Käivitusvaatele täiendavaid rakendusi puuteplaadi

abil.

1.

Käivitage kuva All Apps (Kõik rakendused.)

2.

Tehke paremklõps rakendustel, mille soovite

lähtekuvale lisada.

3.

Toksake/klõpsake ikooni

, et valitu

rakendused kinnitada lähtekuvale.

background image

60

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend