ASUS ROG G751JY - Vaade alt

background image

Vaade alt

MÄRKUS. Sõltuvalt mudelist või põhja välimus erineda.

HOIATUS! Sülearvuti alaosa võib kasutamisel või aku laadimisel

soojeneda või kuumeneda. Sülearvutiga töötamisel ärge paigutage seda

sellisele pinnale, mis võib tõkestada õhutusavasid.

OLULINE! Aku kestus sõltub sülearvuti kasutamisest ja tehnilistest

andmetest. Akut ei saa eemaldada.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

19

Õhutusavad

Õhutusavad võimaldavad jahedal õhul sülearvutisse siseneda ja

soojal õhul väljuda.

HOIATUS! Veenduge, et mitte ükski õhutusava ei ole tõkestatud

paberi, raamatute, rõivaste, kaablite või muude esemetega, et

vältida seadme ülekuumenemist.

Pesa kaas

Kaas kaitseb sülearvutis pesi, kuhu on võimalik paigaldada

eemaldatavaid kõvakettaid (HDD) ja muutmälu (RAM)

mooduleid.

MÄRKUS. Lisateavet ja juhiseid sülearvutisse HDD ja RAM-

moodulite paigaldamise kohta vaadake selle E-juhendi 5.

peatükist: Sülearvuti täiendamine.

Bassikõlar

Bassikõlar edastab sülearvutiga arvutimängude mängimisel ja

filmide vaatamisel madalasageduslikke helisagedusi, mis tagab

täiusliku ja rikkaliku kõlavärviga heli.

background image

20

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend