ASUS ROG G751JY - Tagantvaade

background image

Tagantvaade

Õhutusavad

Õhutusavad võimaldavad jahedal õhul sülearvutisse siseneda ja

soojal õhul väljuda.

HOIATUS! Veenduge, et mitte ükski õhutusava ei ole tõkestatud

paberi, raamatute, rõivaste, kaablite või muude esemetega, et

vältida seadme ülekuumenemist.

background image

28

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

29

2. peatükk.