ASUS ROG G751JY - Esikülg

background image

Esikülg

Olekuindikaatorid

Olekuindikaatorid aitavad kindlaks määrata sülearvuti

hetkeolekut.

Toiteindikaator

Toiteindikaator süttib, kui sülearvuti on sisse lülitatud ning

vilgub aeglaselt, kui sülearvuti on puhkerežiimis.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

25

Kahevärviline aku laadimisindikaator

Kahevärviline LED-indikaator annab aku

laadimisoleku kohta järgmist visuaalset teavet. Vt

üksikasju järgmisest tabelist.

Värv

Olek

Pidev roheline

Sülearvuti on ühendatud

pistikupessa, akut laaditakse ja

aku täituvus on vahemikus 95%

kuni 100%.

Pidev oranž

Sülearvuti on ühendatud

pistikupessa, akut laaditakse ja

aku täituvus on alla 95%.

Vilkuv oranž

Sülearvuti töötab akurežiimis ja

aku täituvus on alla 10%.

Indikaator on

kustunud

Sülearvuti töötab akurežiimis ja

aku täituvus on vahemikus 10%

kuni 100%.

Ajami olekuindikaator

See indikaator süttib, kui sülearvuti siseneb

sisemäluseadmetesse.

background image

26

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Lennurežiimi märgutuli

Märgutuli põleb, kui sülearvutis on aktiveeritud lennurežiim.

MÄRKUS. Airplane mode (lennurežiimi) aktiveerimisel on kõik traadita

ühendused välja lülitatud.

Numbriluku indikaator

See indikaator süttib, kui numbriluku funktsioon on

aktiveeritud. See võimaldab kasutada mõningaid

klaviatuuriklahve numbrite sisestamiseks.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

27