ASUS ROG G751JY - Tilpasning af startskærmen

background image

Tilpasning af startskærmen

I Windows® 8.1 kan du også tilpasse startskærmen, så du kan starte

direkte på skrivebordet, og arrangere dine apps på skærmen.

Sådan tilpasses indstillingerne for startsskærmen:

1.

Starter skrivebordet

2.

For at åbne et pop-op-vindue, skal du højreklikke

et sted på proceslinjen, undtagen på startknappen.

3.

Tryk på Properties (Egenskaber), vælg fanen

Navigation (Navigation), og afkryds de ønskede

valg under Navigation og startskærmen.

4.

Tryk på Apply (Anvend) for, at gemme og afslutte.

background image

56

Notebook PC E-Manual

Sådan starter du apps

Tilpasse apps

Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra Startskærmen på

følgende måde:

Hold musemarkøren over app'en, og klik med musen

eller tryk én gang, for at starte den.

Tryk to gange på

og brug så piltasterne til at

kikke igennem applikationerne. Tryk på

for at

starte en app.

Flytte apps

Dobbelttryk på app'en og trække og slip den på det

ønskede sted.