ASUS ROG G751JY - Stiskněte tlačítko Start.

background image

Zvednutím otevřete monitor.

background image

Uživatelská příručka notebooku

33

Pohyb kurzoru

Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete

jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor na

obrazovce.

Vodorovný posun

Svislý posun

Úhlopříčný posun