ASUS ROG G751JY - Klávesy Windows® 8.1

background image

Klávesy Windows® 8.1

Klávesnice notebooku obsahuje dvě zvláštní klávesy Windows®

popsané níže:

Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku.

Pokud již jste na úvodní obrazovce, vrátíte se naposledy

otevřenou aplikaci.

Stiskem této klávesy simulujete pravé kliknutí.

background image

42

Uživatelská příručka notebooku

Stisknutím

lze přepínat mezi číselnou

klávesnicí a směrovými tlačítky pro ovládání kurzoru.